پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15226 بار
 در مجموع 27 راي

خلط دم

مــــرجــــع: 📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایراننویسنده: 📝 محسن ناصری و...
طب سنتی ایران
خلط دم
منبع

مروری بر كلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانی، مجید انوشیروانی، انتشارات طب سنتی ایران، ١٣٩٢
دم

خون مایعی است سرخ رنگ، گرم و مرطوب و جایگاه آن در کبد است و از طریق رگ ها در سطح بدن پخش می شود و عامل رسیدن غذا به اندام ها است.

از این نظر خون برترین و مفیدترین اخلاط در بدن است.

درباره دانشنامه ایی حکیم بیشتر بدانید

خون طبیعی خونی است سرخ رنگ، بسیار شیرین، دارای طبیعتی گرم و تر و عاری از بوی بد. خونی که از جگر خارج می شود و به قلب برده می شود بدلیل آنکه حامل مواد غذائی و سودا و صفرا و بلغم است، غلظتش زیاد است.

این خون در فاصله جگر تا قلب، آب اضافی و مقداری از سودا و صفرا و بلغم خویش را از دست داده و سرختر و روشن تر و روانتر از خون قبل می شود.

عنصر خلط دم هوا است.

اسباب چهارگانه خون طبیعی
  • سبب مادی خوردنی ها و نوشیدنی های معتدل

  • سبب فاعلی حرارت معتدل

  • سبب صوری پختگی و نضج کامل و خوب

  • سبب غائی تغذیه و رشد و نمو بدن، گرم و تر نگهداشتن بدن، جایگزینی مواد مصرف شده در بدن و تولید روح حیوانی


  
دارای امتیاز  از 27 رأی