پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15110 بار
 در مجموع 20 راي

مشخصات دم

مــــرجــــع: 📕 مروری بر كلیات طب سنتی ایراننویسنده: 📝 محسن ناصری و...
طب سنتی ایران
خلط دم
منبع

مروری بر كلیات طب سنتی ایران، محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانی، مجید انوشیروانی، انتشارات طب سنتی ایران، ١٣٩٢
مشخصات خون
  • طبیعی: سرخ رنگ، بدون بوی بد، بسیار شیرین و با قوام معتدل

  • غیرطبیعی: مزاج آن گرم تر یا سرد تر شده و خلط فاسد مخلوط گشته است.

درباره دانشنامه ایی حکیم بیشتر بدانید
بیماری های ناشی از دم
  • مسیر درد یکنواخت

  • درد همراه با ثقل

  • مستعد عفونات

  • درد توام با قرمزی موضع

  • خناق، قلاع، قروح، نفث الدم، جدری و اورام

توجه: اگر کسی مزاج گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک یا سرد و تر دارد، به این معنی نیست که دچار بیماری ناشی از صفرا، دم ، سودا یا بلغم است. آن چیزی که باعث بیماری است افزایش بیش از حد و غلبه خلط دم، صفرا، سودا یا بلغم بر فرد است.


  
دارای امتیاز  از 20 رأی