پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15200 بار
 در مجموع 47 راي

غیر معتدل مفرد

مــــرجــــع: 📕 قانون در طبنویسنده: 📝 محمدحسین ابن سینا
طب سنتی ایران
مزاج غیر معتدل مفرد
منبع

قانون در طب، محمدحسین ابن سینا، انتشارات موسسه مطالعات تاریخ پزشكی، ١٣٨٣
تعریف

هرگاه صورتی بر ضدش غلبه کند (کون و فساد) و صورت (اثرگذار یا اثر پذیر) دیگری در میان نباشد مزاج مفرد پدید می آید.

مثلا از غلبه گرما بر سرما مزاج گرم پدید می آید. مزاج غیر معتدل مفرد شامل گرم، خشک، سرد و تر می باشد. در واقع در مزاج مفرد تنها یک کیفیت غلبه پیدا کرده است.

فروشگاه اینترنتی ایی حکیم را ببینید

همچنین اگر چهار رکن بر هم اثر کنند و دو تای آن ها برابر آیند (استحاله شوند) و متعادل گردند (بدون اثرگذاری یا اثر پذیری) و از دوتای دیگر، یکی بر دیگری غلبه کند (کون و فساد) مزاج به نام صورت غلبه کننده بوده و مزاج مفرد پدید می آید.

مثلا از برابری گرما و سرما و غلبه رطوبت بر خشکی مزاج مرطوب متولد می شود.

اعتدال مزاج و حفظ تندرستی آن با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی.


  
دارای امتیاز  از 47 رأی