پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
تعداد بازديد: 15208 بار
 در مجموع 40 راي

غیر معتدل مرکب

مــــرجــــع: 📕 قانون در طبنویسنده: 📝 محمدحسین ابن سینا
طب سنتی ایران
مزاج غیر معتدل مرکب
منبع

قانون در طب، محمدحسین ابن سینا، انتشارات موسسه مطالعات تاریخ پزشكی، ١٣٨٣
تعریف

گرم و خشک (صفرا که در عالم طبیعت آتش است)، گرم و تر (خون یا دم که در عالم طبیعت هوا است)، سرد و خشک (سودا که در عالم طبیعت خاک است) و سرد و تر (بلغم بر که در عالم طبیعت آب است).

فروشگاه اینترنتی ایی حکیم را ببینید

اگر مقادیر عناصر متضاد در ترکیب برابر باشد، مزاج حاصل به اعتدال خواهد رسید، ولی اگر نتیجه به دست آمده از ترکیب مقادیر عناصر متضاد در حد وسط نباشد، مزاج حاصل نامعتدل است.

هر یک از مزاج های بسیط نماد کیفی عنصری از عناصر چهارگانه است.


  
دارای امتیاز  از 40 رأی