پشتیبانی
به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  47 مورد<<<23456>>>
معتدل مطلق
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
معتدل مطلوب
📕 مجله اینترنتی طب سنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش اعدال یعنی در سطح متعادلی از گرما و رطوبت بودن...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
غیر معتدل مفرد
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا تندرستی با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
غیر معتدل مرکب
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا برابری مقادیر عناصر متضاد در ترکیب مزاج یعنی اعتدال...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
مزاج سرد و خشک
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا لاغر اندام و زمینه پوست تیره، دقیق، کنجکاو و...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
مزاج سرد و تر
📕 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا پوست سفید و کمى رنگ پریده با موهاى کم پشت...ارسال کننده ✉️ مدیر ایی حکیم
  47 مورد<<<23456>>>