به وب سایت ایی حکیم، پایگاه تخصصی طب سنتی ایران خوش آمدید.
  47 مورد<<<23456>>>
معتدل مطلق
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 معنی اعتدال مزاج این است که مزاج فرد در نقطه وسط کیفیات چهارگانه قرار دارد...
معتدل مطلوب
📚 مجله اینترنتی طبایع📝 امیرمحمد گلبخش🔷 مطلوب بودن اعتدال مزاج انسانی باید نسبت به هدف از آن اعتدال سنجیده شود...
غیر معتدل مفرد
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 اعتدال مزاج و حفظ تندرستی آن با گرمی تناسب بیشتری دارد تا سردی...
غیر معتدل مرکب
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و تر و مزاج گرم و تر مزاج های غیر معتدل مرکب هستند...
مزاج سرد و خشک
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 این افراد لاغر اندام بوده و زمینه پوستشان تیره است. افرادی دقیق، کنجکاو، دوراندیش...
مزاج سرد و تر
📚 قانون در طب📝 محمدحسین ابن سینا🔷 افرادى هستند که پوست سفید و حتى کمى رنگ پریده با موهاى کم پشت دارند...
  47 مورد<<<23456>>>